ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΜΕΑ
6977555880

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΡΑΜΠΑ

Τα οχήματα μας διαθέτουν ειδική ράμπα συμβάτη με όλους τους τύπους αμαξιδίων.

Δυνατότητα μετακίνησης μέχρι και 2 αμαξιδίων και 6 συνοδών.